Herinnering aan Holland

Zo vergaat het hem elk jaar weer opnieuw in de nacht van de een- en-  dertigste

januari. Elke keer weer golft dan hetzelfde   emotionele lied  door zijn rusteloze brein.Van weemoed ,van een  tomeloos verlangen naar zijn toen  bejaarde ouders,die hij  beiden  in een klap verloor.Intens verdriet en machteloze opstandigheid bevangt  hem .Berusting zal er nooit komen .Nog steeds is de wond van die afgrijselijke  rampnacht niet geheeld.

Het heimwee naar zijn geboorteland is  altijd diep in hem aanwezig gebleven….

Nadat hij  verslagen de rekening had opgemaakt van wat hem was overgebleven,had hij het   besluit genomen.Het was een beslissing geworden die hem bloed,zweet en tranen  kostte;maar het moest!Hij moest immers aan een  toekomst durven denken;zijn dierbare en zo vruchtbare geboortestreek was een oneindig  grauwe watervlakte geworden De gulzige golven hadden die nacht alles wat hem zo lief was afgenomen.De fiere zeeuwse landerijen met hun trotse boerenhuizen lagen verdronken onder de watermassa en hadden zo alle verdriet  het zwijgen opgelegd.

Met  priemende pijn in zijn hart  emigreerde  Jan, John nu,in de vijftiger jaren naar  Canada.Hij  vond hier grond en hij zette zijn  jonge schouders onder het bewerken van de belofte-volle wijdse akkers.Het was hem gelukt een goed bestaan op te bouwen…Hij trouwde een Canadesche .Een goede vrouw en  moeder voor hun zes kinderen en ze was een onontbeerlijke hulp in het bedrijf geweest.De kinderen waren goed terecht gekomen;de oudste zoon was zijn bekwame,hardwerkende opvolger geworden .Er waren kleinkinderen….

Er waren genoeg redenen om tevreden op terug te kijken.Onlangs was hij  twee-en tachtig  geworden.Hij en zijn vrouw  waren op hun oude dag blijven wonen in de grote  boerderij en gastvrij opgenomen in het gezin van Klaas.   . De veilige,warme aanwezigheid van zijn toegewijde  Ann mist hij  nog dagelijks.

Met koortsige vingers zoekt Jan nu naar het trek-koordje Even later  tuurt  hij voor de zoveelste keer gespannen  bij het schemerig-geel licht naar de dierbare ansichtkaart die hij op de houten lambrisering achter zijn bed heeft opgeprikt.Die extra-grote , gekleurde kaart heeft hij  van nicht Rika gekregen.    Van  nicht Rika die hem elk jaar met zijn verjaardag  weer een prachtige kaart  toestuurt van zijn geliefde Holland…

Met letterlijke pijn in zijn hart  bekijkt  hij door een waas van zout water het typerende  landschap ,het landje  van zijn herinneringen….De brede,grijze rivier die traag door de groene polders snijdt,de kromme knotwilgen  die zich spiegelen in het rimpelig vlak ;de rood-bonte koe die  zich tegoed doet aan het  sappige gras.Wat  graast ze daar vredig in de mistige zon.”Met hartelijk groet van je nicht Rika”staat eronder geschreven.Dunne druppels glijden over zijn tanige wangen,tranen van een oprecht heimwee…zacht streelt zijn vinger   de rood-bonte rug van de koe .        Onhandig veegt zijn transparante geaderde hand het waterige heimwee weg .     Hij slikt en slikt nog eens.

Later in de  nacht ligt hij wakker met stijf-dichtgeknepen ogen .Beelden van het landschap,waar hij zo innig van houdt,  trekken door zijn vermoeide brein .als een  diep -schroeiend koord van goud-gevlochten strengen herinnering  aan Holland.